WYBÓR SPECJALNOŚCI: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash


Sam decyduj o swojej przyszłości - wybierz najlepszą specjalność:

Szczegóły w poniższej prezentacji:


Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

 

WYBÓR SPECJALNOŚCI: OPERACJE FINANSOWE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Katedra Finansów Przedsiębiorstw wraz z FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS uruchomiło na kierunku: Finanse i Rachunkowość na Wydziale Zarządzania nową, atrakcyjną specjalność:
OPERACJE FINANSOWE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Studenci tej specjalności w ramach prowadzonych zajęć zostaną gruntownie przygotowani do pracy w instytucji finansowej funkcjonującej na rynku międzynarodowym.

Franklin Resources, Inc. to organizacja inwestycyjna o światowym zasięgu działająca na rynku jako Franklin Templeton Investments. Siedziba główna zlokalizowana jest w San Mateo w stanie Kalifornia, na południe od San Francisco.
Franklin Templeton Investments ma biura w ponad 30 państwach i zespół składający się z ponad 8.000 osób. Franklin Templeton Investments oferuje alternatywne rozwiązania inwestycyjne pod markami Franklin, Templeton oraz Mutual Series w ponad 150 krajach na całym świecie, utrzymując w zarządzaniu aktywa o wartości ponad $815 miliardów USD (wg stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku).

Obecność Franklin Templeton Investments na rynku polskim datuje się od 1997 roku. Oddział Franklin Templeton Investments Poland sp. z o.o. mieści się z Poznaniu przy Placu Andersa 3.

Szczegóły w poniższej prezentacji:

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

 

WYJAZDY PRACOWNIKÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS

W dniach 4 - 10 maja 2014 dr Anna Leszczyłowska przebywała w ramach
programu LLP/Erasmus w Katedrze Podatków na Wirtschaftsuniversitat Wien,
gdzie przeprowadziła wykłady z zakresu opodatkowania na studiach II i III stopnia.

 

DZIAŁALNOŚĆ STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO
FINANSÓW PRZEDSIĘBIORSTW

W minionym roku Studenckie Koło Naukowe Finansów Przedsiębiorstw „KAPITAŁ” zorganizowało szereg seminariów i warsztatów obejmujących swoim zakresem predykcję upadłości przedsiębiorstw, praktyczne aspekty opodatkowania podatkiem od wartości dodanej (VAT), audyt, analizę finansową, strukturę i koszt kapitału oraz wykorzystanie programu Excel w finansach przedsiębiorstw. W spotkaniach uczestniczyli naukowcy i praktycy specjalizujący się w tych dziedzinach.

Największym sukcesem SKN „KAPITAŁ” było zdobycie I nagrody podczas sesji plenarnej IV Forum Studenckich Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za referat Bartosza Kabacińskiego: „Ocena efektywności wybranych modeli predykcji upadłości na podstawie spółek notowanych na GPW w Warszawie”.

 

 

KONFERENCJE Z UDZIAŁEM PRACOWNIKÓW KATEDRY:

 

11 – 13 grudnia 2013, Canberra, Australia

4th General Conference of the International Microsimulation Association

 

W dniach 11 – 13 grudnia 2013 roku odbyła się czwarta międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana przez International Microsimulation Association w Australian National University w Canberze.
Dr Anna Leszczyłowska zaprezentowała referat pt. „Fiscal and distributional effects of corporate income tax in Poland – a simulation analysis based on microdata”.

 

 

 

25 – 26 listopada 2013, Monachium, Niemcy
2nd Max Planck European Postdoctoral Conference on Tax Law

 

W dniach 25 – 26 listopada 2013 roku odbyła się druga ogólnoeuropejska konferencja z zakresu prawa podatkowego, której organizatorem był Max-Planck-Institut für Steuerrecht und Öffentliche Finanzen, Abteilung für Unternehmens- und Steuerrecht w Monachium. Uczestniczyli w niej młodzi pracownicy naukowi z Austrii, Niemiec, Hiszpanii, Holandii, Norwegii, Polski, Wielkiej Brytanii i Włoch.
Dr Anna Leszczyłowska zaprezentowała referat pt. „Changes in the tax burden under selected CCTB-regulations: A simulation analysis based on microdata on companies in Poland”.

 

 

 

18-20 września 2013, Sopot
Konferencja Katedr Finansów pt.
"Finanse wobec problemów gospodarki światowej"

 

W dniach 18-20 września 2013 w Sopocie odbyła się konferencja naukowa - Zjazd Katedr Finansów pt. "Finanse wobec problemów gospodarki światowej". Organizatorem konferencji był Uniwersytet Gdański.
Pracownicy Katedry przygotowali na nią następujące referaty:

 • Dr hab. Marta Kluzek "Rozwiązania podatkowe wspierające innowacyjność"
 • Dr Józefa Gryko "Znaczenie elastyczności finansowej przedsiębiorstwa w czasie globalnego kryzysu"
 • Dr Jarosław Kubiak "Polityka dywidend w świetle teorii hierarchii źródeł finansowania"
 • Dr Anna Leszczyłowska "Rozwój podatków ekologicznych w Unii Europejskiej w latach 2010-2012"
 • Dr Joanna Lizińska "W poszukiwaniu przyczyn długookresowej reakcji cenowej po dokonaniu emisji IPO"
 • Mgr Bartosz Kabaciński "Ocena efektów fuzji i przejęć na podstawie nadwyżkowych stóp zwrotu"

 

18-20 września 2013, Krynica
Konferencja pt.
"Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2013"

 

W dniach 18-20 września 2013 w Krynicy odbyła się konferencja pt. "Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2013" w której uczestniczył mgr Marek Jarzęcki. Organizatorami konferencji była Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie oraz Polska Akademia Nauk Komitet Górnictwa.
Na konferencji zaprezentowany został referat pt. "Jaka metoda opcji rzeczywistych wspiera podejmowanie decyzji w górnictwie" przygotowany przez dra hab. Jacka Mizerkę, prof. nadzw. UEP (współautor mgr Cezary Mróz)

 

 

 

12 czerwca 2013, Warszawa

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.
"Rachunek przepływów pieniężnych może być łatwy"

 

W dniu 12 czerwca 2013 r. odbyła się w Warszawie Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rachunek przepływów pieniężnych może być łatwy”, którą współorganizowali (wraz z Katedrą Zarządzania i Prawa na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu) dr Arkadiusz Bernal oraz dr Jarosław Kubiak.

Podczas Konferencji, swoje referaty wygłosili także pracownicy Katedry Finansów Przedsiębiorstw:

 • Dr hab. Jacek Mizerka prof. nadzw. UEP "Przepływy pieniężne dla potrzeb oceny efektywności inwestycji"
 • Dr Jarosław Kubiak "Polityka dywidend w świetle teorii hierarchii źródeł finansowania"

 

 

19-24 maja 2013r., Monterey, USA

XX Global Financial Conference 2013

 

W dniach 19-24 maja odbyła się XX Global Financial Conference 2013, której organizatorem był Komitet Organizacyjny Global Financial Conference.

Na konferencji zaprezentowany został referat pt. "Factors Influencing the Use of Derivatives in Poland" przygotowany przez dra hab. Jacka Mizerkę, prof. nadzw. UEP (współautor mgr Agnieszka Stróżyńska)

 

 

 

20-22 maja 2013, Karpacz

XIV Konferencja naukowa
pt. "Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka"

 

W dniach 20-22.05.2013 r. w Karpaczu odbyła się XIV konferencja naukowa pt. Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka. Organizatorem konferencji był Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Efektem konferencji będzie publikacja zawierająca artykuły:

 • Dr Leszek Czapiewski "Efekt wielkości spółki, wartości księgowej do rynkowej, momentum oraz inne anomalie modelu CAPM"
 • Dr Arkadiusz Bernal "Przerzucalność w przód podatku od towarów i usług na rynku obuwia dziecięcego"
 • Dr Joanna Lizińska "Portfolio-Based Benchmarks and the Long-Term Performance of SEOS"
 • Dr Monika Gryko "Kształtowanie elastyczności finansowej spółek notowanych na GPW w latach 2008–2011"
 • Dr Jarosław Kubiak "Ryzyko kredytowe a wykorzystanie długu krótkoterminowego przez przedsiębiotstwa"
 • Dr hab. Marta Kluzek “Patent Box - skuteczne wsparcie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw"

 

 

11-13 maja 2013, Famagusta, North Cyprus

EMU-SSEM EuroConference 2013

"International Conference on Business, Economics and Finance"

 

W dniach 11-13 maja odbyła się doroczna konferencja z cyklu SSEM EuroConference organizowana przez organizację The Society for the Study of Emerging Markets, w tym roku we współpracy z Eastern Mediterranean University, Department of Economics & Economic Research Center (EMU).

Na konferencji zaprezentowany został referat "Empirical Evidence of Corporate Diversification Discount and the Financial Development of Emerging Markets" przygotowany przez dr Tomasza Jewartowskiego.

 

 

 

17-19 kwietnia 2013, Kołobrzeg

XIV Międzynarodowa Konferencja pt.

"Zarządzanie finansami"

 

W dniach od 17-19 kwietnia 2013 r. dr Leszek Czapiewski i dr Jarosław Kubiak uczestniczyli w XIV Międzynarodowa Konferencji „ZARZĄDZANIE FINANSAMI” w Kołobrzegu.

Dr Leszek Czapiewski i dr Jarosław Kubiak zaprezentowali podczas obrad artykuł "Znaczenie wag w wielowymiarowej analizie porównawczej a adekwatność pomiaru poziomu asymetrii Informacji"

 

 

 
 


Sekretariat Katedry Finansów Przedsiębiorstw:

Al. Niepodległości 10 61-875 Poznań

Poniedziałek-Piątek godz.8.00-15.00 s.216 C

tel. 061 854 39 46 fax. 061 854 39 46

e-mail: kfp@ue.poznan.pl

                                                            - Copyright KFP 2011 -